Zmluvy

# Číslo Názov Partner IČO Predmet Uzav. Zver.
1 20231120 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme motorového vozidla č. C-NBS1-000-069-207 Národná banka Slovenska 30844789 Nájom motorového vozidla
20.11.2023
23.11.2023
2 01112023 Zmluva o poskytovani pravnych sluzieb WISE3 s. r. o. 36868604 Poskytovanie pravnych sluzieb (GDPR)
1.11.2023
6.11.2023
3 01092023 Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dohľadu nad pracovnými podmienkami č. 01/09/2023 Profis Slovakia, s.r.o. 34103201 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dohľadu nad pracovnými podmienkami
17.10.2023
20.10.2023
4 13102023 Zmluva o poskytovani sluzieb NetSolution, s.r.o. 44616767 Sprava IT a podpora pouzivatelov
13.10.2023
20.10.2023
5 13092023 Zmluva o vykonani auditu Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 Výkon štatutárneho auditu indiv. učt. závierky 2023 a overenie výročnej správy za rok 2023
13.9.2023
4.10.2023
6 24082023 Dohoda o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov Národná banka Slovenska 30844789 Zriadenie spoločnej ohlasovne požiarov
24.8.2023
21.9.2023
7 31323 Dodatok č. 1 k darovacej zmluve Národná banka Slovenska 30844789 Dar
31.3.2023
31.3.2023
8 17323 Zmluva o poskytnutí služieb Lion Communications Slovakia, s. r. o. 47243741 Úprava práv a povinností zmluvných strán
17.3.2023
30.3.2023
9 30123 Licenčná zmluva MicroMedia, s. r. o. 27437973 Prístup do systému monitorovania sociálnych sietí
30.1.2023
31.1.2023
10 C-NBS1-000-075-971 Zmluva o nájme nebytových priestorov Národná banka Slovenska 30844789 Prenájom nebytových priestorov
20.12.2022
21.12.2022
11 GS-2021-V1-P18-Z02_ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu Indícia, n. o. 45736286 Úprava zmluvných podmienok
7.12.2022
8.12.2022
12 151122 Zmluva o vykonaní auditu Grant Thornton Audit, s. r. o. 31359523 Úprava vzájomných práv a povinností v súvislosti so záväzkami audítora
15.11.2022
16.11.2022
13 C-NBS1-000-067-314 Dodatok č. 1 k Zmluve o vzdialenom prístupe Národná banka Slovenska 30844789 Upravuje podmienky vzdialeného prístupu
30.5.2022
31.5.2022
14 5422 Zmluva o poskytnutí služieb Lion Communications Slovakia, s. r. o. 47243741 Úprava práv a povinností zmluvných strán
5.4.2022
6.4.2022
15 0146/22/Z009 Podnájomná zmluva Doprastav, a. s. 31333320 Prenájom parkovacieho miesta
4.4.2022
5.4.2022
16 30322 Dodatok k zmluve MicroMedia, s. r. o. 27437973 Prístup do systému monitorovania sociálnych sietí
30.3.2022
31.3.2022
17 C-NBS1-000-069-027 Zmluva o nájme motorového vozidla Národná banka Slovenska 30844789 Prenájom motorového vozidla
24.3.2022
27.3.2022
18 0146/19/Z036 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Doprastav, a. s. 31333320 Zmena zmluvy o podnájme nebytových priestorov
28.2.2022
1.3.2022
19 0146/19/Z036_ Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov Doprastav, a. s. 31333320 Zmena zmluvy o podnájme nebytových priestorov
17.2.2022
20.2.2022
20 C-NBS1-000-067-314_ Zmluva o vzdialenom prístupe Národná banka Slovenska 30844789 Upravuje podmienky vzdialeného prístupu
19.1.2022
20.1.2022
21 3122 Licenčná zmluva MicroMedia, s. r. o. 27437973 Prístup do systému monitorovania sociálnych sietí
3.1.2022
4.1.2022
22 822021_ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb Lion Communications Slovakia, s. r. o. 47243741 Služby digitálneho marketingu a správy sociálnych sietí pre komunikačnú platformu 5peňazí
10.12.2021
13.12.2021
23 221121 Zmluva o vykonaní auditu Grant Thornton Audit, s. r. o. 31359523 Úprava vzájomných práv a povinností v súvislosti so záväzkami audítora
22.11.2021
23.11.2021
24 C-NBS1-000-064-466 Darovacia zmluva Národná banka Slovenska 30844789 Dar
27.10.2021
28.10.2021
25 GS-2021-V1-P48-Z05 Zmluva o poskytnutí grantu Občianske združenie WellGiving 31808549 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi grant
13.10.2021
14.10.2021