Zmluvy

# Číslo Názov Partner IČO Predmet Uzav. Zver.
1 GS-2021-V1-P48-Z05 Zmluva o poskytnutí grantu Občianske združenie WellGiving 31808549 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi grant
13.10.2021
14.10.2021
2 GS-2021-V1-P30-Z04 Zmluva o poskytnutí grantu Zmudri, o. z. 52033589 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi grant
13.10.2021
14.10.2021
3 GS-2021-V1-P28-Z03 Zmluva o poskytnutí grantu PRO DYNAMIK, o. z. 42133963 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi grant
13.10.2021
14.10.2021
4 GS-2021-V1-P18-Z02 Zmluva o poskytnutí grantu Indícia, n. o. 45736286 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi grant
13.10.2021
14.10.2021
5 GS-2021-V1-P07-Z01 Zmluva o poskytnutí grantu Cesta von, o. z. 51656957 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi grant
13.10.2021
14.10.2021
6 18821 Rámcová dohoda o poskytovaní vzdelávania zamestnancov Lensly, s.r.o. 51642611 Vzdelávanie zamestnancov
23.8.2021
24.8.2021
7 C NBS1-000-062-697 Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Národná banka Slovenska 30844789 Predmetom zmluvy je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
9.8.2021
10.8.2021
8 C NBS1-000-062-696 Rámcová zmluva o vzájomných vzťahoch a o spolupráci Národná banka Slovenska 30844789 Vymedzenie vzájomných vzťahov zmluvných strán a podmienok ich spolupráce
9.8.2021
10.8.2021
9 162021 Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb ELLMAN, s.r.o. 35949309 Služby webovej aplikácie EGRANT
1.6.2021
1.6.2021
10 822021 Zmluva o poskytnutí služieb Lion Communications Slovakia s.r.o. 47243741 Služby digitálneho marketingu a správy sociálnych sietí pre komunikačnú platformu 5peňazí
8.2.2021
8.2.2021
11 221220 Zmluva o vykonaní auditu Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 Vykonanie štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020
22.12.2020
22.12.2020
12 18122020 Zmluva o poskytnutí peňažného daru Nadácia Slovenskej sporiteľne 30856868 Poskytnutie peňažného daru - program FinQ - program rozvoja finančného vzdelávania a finančnej kultúry pre základné a stredné školy v SR
18.12.2020
18.12.2020
13 111220 Darovacia zmluva Národná banka Slovenska 30844789 Darca daruje obdarovanému dar - finančnú sumu
11.12.2020
11.12.2020
14 261120 Licenčná zmluva Empire System, s.r.o. 36638072 Práva a povinnosti zmluvných strán k webovému systému Supervisor
26.11.2020
26.11.2020
15 241120 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. 35818174 Zmena a doplnenie zmluvy
24.11.2020
24.11.2020
16 181120 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve KREA SK s.r.o. 36553433 Zmena a doplnenie zmluvy
18.11.2020
18.11.2020
17 161120 Licenčná zmluva MicroMedia s.r.o. 27437973 Prístup do systému monitorovania sociálnych sietí
16.11.2020
16.11.2020
18 91120 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb MADWIRE s.r.o. 47436310 Zmena a doplnenie zmluvy
9.11.2020
9.11.2020
19 911/2020 Zmluva o poskytnutí služieb MADWIRE s.r.o. 47436310 Zabezpečenie nákupu mediálneho priestoru pre projekt "5peňazí"
9.11.2020
9.11.2020
20 2892020 Zmluva o poskytnutí služieb Lion Communications Slovakia s.r.o. 47243741 Služby digitálneho marketingu a správy sociálnych sietí pre komunikačnú platformu 5peňazí
28.9.2020
1.10.2020
21 972020 Zmluva o poskytnutí služieb - PR služby projektu "5peňazí" DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. 35818174 PR služby projektu "5peňazí"
9.7.2020
10.7.2020
22 2652020 Zmluva o dielo a licenčná zmluva - webová stránka projektu "5peňazí" KREA SK s.r.o. 36553433 Realizácia webovej stránky k projektu "5peňazí"
26.5.2020
21.9.2020
23 2942020 Zmluva o dielo a licenčná zmluva - vizuálna identita projektu "5peňazí" Galton Brands s.r.o. 44278837 Realizácia vizuálnej identity k projektu "5peňazí"
29.4.2020
18.8.2020
24 200003 Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Miroslav Pustaj -FEMI 40425363 dodanie občerstvenia na vzdelávacie podujatia
12.2.2020
12.2.2020
25 200002 Rámcová zmluva o poskytovaní grafických služieb Lukáš Maxim 05740088 poskytovanie grafických služieb
9.1.2020
13.1.2020